Systemisch werken: Familieopstelling

De oorsprong van Systemisch Werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken geeft meer inzicht in problematiek die speelt en die ergens in een familie ontstaan is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • oude ingesleten patronen,
  • angsten,
  • gedachtes zoals ik ben niet goed genoeg, ik doe er niet toe, ik hoor er niet bij, ik heb ook altijd pech, ik wordt niet gezien
  • steeds opnieuw verkeerde keuzes maken op financiëel vlak
  • niet vooruit komen; dingen die je graag wilt toch niet afmaken
  • onuitgesproken zaken in een familie
  • een groot verdriet/boosheid voelen maar niet weten waarvan
  • je buitengesloten voelen

Onuitgesproken gevoelens die iemand onbewust vasthoudt uit loyaliteit aan zijn familie kunnen zo worden losgelaten en vervangen worden door nieuwe gedachten die zorgen voor een betere balans. 

Soms wil je namelijk iets veranderen maar zie je dat je toch steeds weer in oude patronen terug valt. Dan is het goed om te kijken of dit komt door iets wat al meerdere generaties in jouw familiesysteem zit en wat de reden daarvan is.

In een opstelling kun je helder krijgen waar deze oude patronen of overtuigingen ontstaan zijn. Dat wat je onbewust draagt kun je hiermee teruggeven aan de generatie waar dit vandaan komt zodat je er los van kunt komen en veranderingen die je wilt kunt doorvoeren in je leven.